En medborgarkommitté för att stöda WikiLeaks och införa offentlighetsprincipen globalt

En medborgarkommitté till stöd för “en global offentlighetsprincip och WikiLeaks” ska grundas nästa lördag (2.4.) Det grundande mötet, sammankallat av prof. Heikki Patomäki och internetandelslaget Katto-Meny, hålls under Finlands socialforum på Arbis i Helsingfors kl 16-17.30.

Förklaring: Demokratin har genomgående inneburit kamp för offentlighetsprincipen mot självhärskares och oligarkers hemlighetsmakeri. Offentlighetsprincipen innebär att alla regeringshandlingar är offentliga. Samhällets och politikens öppenhet bygger på denna princip. Österbottningen Anders Chydenius lyckades få prinipen godkänd i Sveriges riksdag år 1766, dvs redan innan USA:n konstitution fick sitt berömda första tillägg (1791) om åsikts- och yttrandefrihet.
Men så länge offentlighetsprincipen saknar en världsomfattande grundval är den svag. Staterna och de transnationella bolagen är i särskilt hög grad benägna att hemlighålla sina handlingar i sitt internationella umgänge med varandra vare sig det gäller diplomati, krig eller ekonomisk verksamhet. Där bryter staterna ofta också mot grundlagarna.
WikiLeaks (gr. 2006) har på ett närmast genialt sätt förmått utnyttja internets möjligeter att skapa en universell bastion mot ekonomiskt-politiskt hemligetsmakeri och internationellt ränkspel. Därigenom har ett steg tagits på vägen mot en global offentlighet och demokrati. Nu gäller det att vårda och odla WikiLeaks som en vacker och exotisk växt.
Handla globalt, men handla också lokalt. Låt oss grunda en medborgarkommitté för att undersöka och förklara hur vi finländare bäst kan stöda öppenheten och WikiLeaks.

Läs mera om intiativet och diskutera på sidan http://julkisuusperiaate.kaapeli.fi
Kontaktperson: Mikael Böök, book@kaapeli.fi, tlfn 0445511324.

Tietoja book

S. 1947. Kirjastoaktivisti.
Kategoria(t): Ilmoitukset. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa