Medborgarutskottet

Resolutionen som medborgarutskottet godkände i samband med grundandet översatt till svenska jämte de första underskrifterna:

Demokratin har genomgående inneburit kamp för offentlighetsprincipen mot självhärskares och oligarkers hemlighetsmakeri. Offentlighetsprincipen innebär att alla regeringshandlingar är offentliga. Samhällets och politikens öppenhet bygger på denna princip. Österbottningen Anders Chydenius lyckades få principen godkänd i Sveriges riksdag år 1766, dvs redan innan USA:n konstitution fick sitt berömda första tillägg (1791) om åsikts- och yttrandefrihet.
Men så länge offentlighetsprincipen saknar en världsomfattande grundval är den svag. Staterna och de transnationella bolagen är i särskilt hög grad benägna att hemlighålla sina handlingar i sitt internationella umgänge med varandra vare sig det gäller diplomati, krig eller ekonomisk verksamhet. Där bryter staterna ofta också mot grundlagarna.
WikiLeaks (gr. 2006) har på ett närmast genialt sätt förmått utnyttja internets möjligheter att skapa en universell bastion mot ekonomiskt-politiskt hemlighetsmakeri och internationellt ränkspel. Därigenom har ett steg tagits på vägen mot en global offentlighet och demokrati. Nu gäller det att vårda och odla WikiLeaks som en vacker och exotisk växt.
Handla globalt, men handla också lokalt. Låt oss grunda en medborgarkommitté för att undersöka och förklara hur vi finländare bäst kan stöda öppenheten och WikiLeaks.

Helsingfors 2 april 2011

Heikki Patomäki, professori
Jorma Mäntylä, tutkija
Mikael Böök, biblioteksaktivist
Sofi Oksanen, kirjailija
Pirkko Lindberg, författare
Jyrki Kiiskinen, kirjailija
Leena Krohn, kirjailija
Elias Krohn, toimittaja
Omar El-Begawy, studerande
Joonas Mäkinen, säveltäjä ja opettaja
Kai Kaila, professori
Teemu Lehto, aikatutkija
Marke Hongisto, erikoistutkija
Kimmo Jylhämö, päätoimittaja
Mika Rönkkö, toimittaja
Teemu Matinpuro, toiminnanjohtaja
Tapani Tarvainen, yli-insinööri
Virpi Kauko, matemaatikko ja vapaa toimittaja
Harald Birger Olausen, toimittaja
Lars D Eriksson, professor emeritus
Bert Bjarland, genusaktivist
Susanna Gulin, translator
Peter Lodenius, journalist
Mikael Kallavuo, kriitikko
Marjaliisa Siira, toimittaja
Liisa Lankinen, EU-asiantuntija
Hannu Mäkäräinen, yrittäjä
Ahto Apajalahti, fil. yo.
Hanna Nikkanen, tietokirjailija
Antero Eerola, toimittaja

Vill du stöda WikiLeaks och införandet av offentlighetsprincipen globalt? Svara nedan genom att skriva ditt för- och efternamn samt yrke, titel el. likn. Du kan också presumerera på medborgarutskottets epostlista.

3 vastausta kohteessa Medborgarutskottet

  1. Jonas Ahlskog / Verksamhetsledare vid Folkets Bildningsförbund r.f. sanoo:

    Stöder

  2. Mats Bergman sanoo:

    Understöder

  3. Nilla Hansson, redaktör, sångerska sanoo:

    stöder absolut!

Vastaa